Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Grundlag / Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitik

 

Uddannelsespolitikken er byrådets ønsker og mål for uddannelsesområdet. Den gældende uddannelsespolitik er under revision, men indtil en ny uddannelsespolitik er klar, gælder politikken fra 2013.

Ét af uddannelsespolitikkens centrale mål er, at vores børn og unge uddannes til at være demokratiske og livsduelige medborgere, der bidrager til og indgår i udviklingen af samfundet og kan agere i en globaliseret verden. Uddannelsespolitikken fastslår, at fundamentet for en god uddannelse starter i dagtilbuddet. Gode overgange mellem dagtilbud og skole samt indskoling til mellemtrin og udskoling er utroligt vigtige.

Uddannelsespolitikkens tre tværgående fokusområder, En meningsfuld hverdag; Forældresamarbejde, Overgangene og fastholdelse har i flere sammenhænge relevans i forhold til bæredygtig udvikling. Her fremhæves nogle af målene fra politikken

  • det enkelte barn mødes med passende udfordringer og indgår i en række forskellige fællesskaber
  • etablere et tættere samarbejde med de uformelle læringsmiljøer med hen­blik på at styrke barnets nysgerrighed og læring
  • styrke kvaliteten i den pædagogiske praksis via praksisnær læring og sam­arbejde med de uformelle læringsmiljøer
  • ungdomsuddannelserne gennem et formaliseret samarbejde med kultur- og erhvervsliv styrker de unges faglige og innovative kompetencer

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk