Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Grundlag / Planstrategi

Planstrategi

 

I Planstrategien som byrådet vedtog i 2014 er målene for Randers Kommunes udvikling trukket klart op. Enhver udvikling skal ske bæredygtigt, så vi skaber forbedrede livsbetingelser for mennesker og dyr, en rigere natur og mindre forurening.

Planstrategien skriver, at vi skal være forberedt på, at bæredygtighed som princip kræver vilje og engagement af os alle, og pointerer:

Vi vil have særligt fokus på at styrke børn og unges deltagelse i demokratiet. Oplysning og uddannelse er væsentlige forudsætninger for at skabe forandringer på vej mod en bæredygtig udvikling.

Denne strategi for fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling handler om at virkeliggøre byrådets langsigtede mål om at kunne give kommende generationer mindst lige så gode vilkår at leve og udvikle sig i, som vi har det i dag.

Planstrategien er den plan, der udlægger fremtidens trædesten til en realisering af byrådets visioner.
Planstrategien er således overliggeren for alle politikker og sektorplaner i Randers Kommune.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk