Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Grundlag / Indledning

Indledning

 

Randers Kommune har i mange år været en aktiv lokal dynamo i samfundets generelle grønne omstilling. Planlægning og aktivering af målrettede indsatser har på få år bragt kommunen helt i top som den af landets ti største kommuner, der har det suverænt laveste CO2-udslip målt pr. indbygger.

Det fine resultat er opnået med afsæt i en lokalpolitisk vision i sammenlægningsåret 2006 om at skabe sig en frontposition som en grøn kommune med fokus på bæredygtig udvikling.

Bæredygtig udvikling handler om meget mere end klima og CO2-tal. Begrebet bæredygtig udvikling har FN defineret som ”en udvikling der imødekommer nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers muligheder for at dække deres behov”. 

At skabe en bæredygtig udvikling handler dybest set om at bruge sin sunde fornuft i de ting vi gør, både som enkeltindivider og sammen. Vi skal have fokus på helheder og sammenhænge imellem miljøet, naturen, sundheden, de sociale forhold, uddannelse og økonomi.

Spiren til engagement og deltagelse i samfundet skal skabes tidligt i livet. Vores institutioner, skoler, ungdomstilbud og foreningslivet har, sammen med familierne, en væsentlig opgave med at give den sunde fornuft videre til næste generation. Det skal ske gennem oplevelse, uddannelse og læring. I et hvert demokratisk samfund må målet for vores børn og unge være, at de gennem opvæksten udvikler en personlig myndighed, der gør i stand til at reflektere eget forhold til omverdenen, natur og samfund og tilskynder til aktiv deltagelse i ansvaret for sikre og udvikle de fælles værdier, vi har sammen. 

BÆREDYGTIG UDVIKLING er et ideal og mål for fremtiden, som handler om at sikre opfyldelsen af menneskets basale behov på tværs af befolkninger og generationer. Vi må sørge for, at naturgrundlaget ikke ødelægges, samtidig med at vi forsøger at fremme livskvaliteten for alle.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk