Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Grundlag

Grundlag

 

Ingen behov for nye politiske mål og opgaver
I Randers Kommune er der et politisk ønske om, at bæredygtighed skal være grundlag for alt, det vi gør. Hensigten med strategien er derfor at skabe synlighed om vores politiske mål og bygge bro mellem ord og handling med afsæt i allerede vedtagne politikker, planer. Vi stiller skarpt på de ting, vi kan gøre eller allerede gør. Målet er, at synlighed skaber fokus på opgaverne og sikrer kontinuitet, sammenhænge og kvalitet i vores indsatser. Strategien er forvaltningens bud på hvordan.

Strategiens fundament
Grundlaget for denne strategi er forankret i en række aftaler og mål, der er indgået på flere niveauer internationalt, nationalt og lokalt.

Viften af politikker, planer, strategier og programmer, hvor der indgår elementer af uddannelse for bæredygtig udvikling er lang. Det er især summen af de mange politikker, planer mv, der siger noget om emnets almene betydning for mennesker på tværs af landegrænser, politik, fagområder og forvaltningsgrænser.

I denne strategi stiller vi skarpt på målene i Planstrategien, Børn og Ungepolitikken og Uddannelsespolitikken. Strategien rækker også ud til andre af kommunens relevante sektorpolitikker og andre strategier, som fx Friluftslivsstrategien.

Randers Kommune er en science-kommune
Siden 2008 har Randers Kommune målrettet styrket børn og unges interesse for naturfag. I dagplejen og daginstitutioner har de helt små oplevet, lært og leget sig til en nysgerrighed for naturen og dens sammenhænge. Ikke mindst har Randers Naturcenter med 50.000 besøgende hvert år boostet børns interesse for natur og naturvidenskab. I skolerne og ungdomsskolerne holdes der naturfagsmaraton, forskningens døgn, unge science-talenter, matematikkens dag og meget mere. For at fastholde unges interesse for naturvidenskab gør UU-vejledningen en særlig indsats for at optimere grundskoleelevers praktikoplevelse og virksomheders udbytte af praktikanter. Det handler om at vise eleverne, hvordan naturfag bruges i samfundet og give praktisk erfaring gennem øvelser med autentiske arbejdsopgaver. Vores science-interesserede børn og unge vil således både på kort og lang sigt styrke udviklingen i vores kommune.

Uddannelse for bæredygtig udvikling er en naturlig videreførelse af arbejdet som science-kommune. Derfor har Børn og Skole og Miljø og Teknik forvaltningen i et par år samarbejdet i projektet Grøn Generation. Projektets mål har været at samle og synliggøre de politiske mål om bæredygtighed, og vise alt det vi allerede gør eller har mulighed for at gøre for at fremme uddannelse i bæredygtig udvikling.

Inspirationsgruppe
I forarbejdet med strategien har Børn og Skole og Miljø og Teknik fået inspiration og støtte fra en kreds af lokale aktører, der enten er engageret i skoleverdenen, ungdomsskolen, ungdomsuddannelse, dagtilbud, skoletjeneste, formidling eller spiller en aktiv rolle i forhold til bæredygtigt erhverv og handel.

Randers som Science-kommune

Projektet Grøn Generation

Inspirationsgruppe

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk