Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Aktiviteter / Dagtilbud

Dagtilbud


Randers Naturcenter

Naturcenteret i Randers er et tilbud til alle institutioner, skoler, eller andre grupper i inspirerende rammer for naturoplevelser og læring. Naturcentret har en vision om at skabe en langsigtet forståelse for naturbevarelse, klima- og miljøforhold.

Randers Naturcenter har et særligt fokus, som understøtter dagtilbudsområdet og de 0-5 årige børns møde med ’natur og naturfænomener’. Der er indrettet et specielt hus som imødekommer og stimulerer aldersgruppen ift. inde- og ude-temaer, og der er udviklet koncepter med særlige temakasser. Endvidere er der indrettet en mobil trailer, som indeholder relevant udstyr. Traileren kan lånes af alle dagplejere og daginstitutioner i kommunen. Naturcenteret er udformet med et bæredygtig formidlende formål og sigte, som også retter sig mod de mindste børn.

Lån af udstyr: http://naturcenter.randers.dk/laering-og-udlaan-af-udstyr/0-5-aar/paa-egen-haand/udelivshuset/

Grønne spirer

Grønne spirer er Friluftsrådet grønne mærkningsordning for dagplejere og daginstitutioner i Danmark. Når dagplejere og institutioner har levet op til en række kriterier, modtager de ’det grønne flag’, som et symbol på, at de arbejdet særligt med naturen og herunder det bæredygtig i børnehøjde.

I Randers kommune har ca. 90 ud af 200 dagplejere og ca. 20 ud af 60 afdelinger i daginstitutionerne modtaget ’det grønne flag’. Randers kommune har derudover arrangeret flere kurser for medarbejdere i dagtilbud med et grønt og bæredygtigt sigte.

Kontakt: http://www.groennespirer.dk/indhold/kontakt.aspx

SMOL

SMOL (Science, Math & Outdoor Learning’.

3 daginstitutioner har deltaget i dette EU støttede projekt, som handler om at arbejde med science og matematik i en udendørs ramme i hverdagen. Arbejdet har også beskæftiget sig med temaer om bæredygtighed, og daginstitutionerne har dokumenteret deres arbejde løbende (og gør det stadig) på bloggen http://smolranders.blogspot.dk/

Randers Kommune har afholdt en konference i forbindelse med projektet, og i øjeblikket er projektets pædagogiske tilgang ved at blive forankret i 10 yderligere daginstitutioner. Derudover laves der følgeforskning på projektet, som forventes færdigt med en bogudgivelse ved udgangen af 2016.

Krible Krable

Naturvejlederforeningen i Danmark arbejder med at styrke alle kommuner i Danmarks i deres arbejde med ’Krible krable’ eller med de mindste børns interesse for og kendskab til insekter og andre smådyr i deres hverdag. Projektet har også et bæredygtigt sigte og er støttet af Nordea fonden. Randers kommune deltager i tiltaget. Dels ved at være med til at kvalificere inspirationsmateriale til pædagogiske medarbejdere dels ved at lave workshops og kurser for børn og medarbejdere, hvor ca. 1000 børn og 70 medarbejdere har deltaget. Randers kommune har endvidere deltaget sammen med omkringliggende kommuners naturvejledere i at inspirere hinanden.

Affaldssortering og indsamling af affald

Alle dagplejere og daginstitutioner forholder sig i større og mindre omfang til begrebet affald og affaldssortering. De beskæftiger sig med det i hverdagen og på ture samt i forbindelse med særligt tilrettelagte temaer om emnet, fx deltagelse i ’Skraldiade’, indsamling af batterier mm. Daginstitutionerne er målgruppe for affaldskontorets projekter for børn, og institutionerne er velkomne gæster på genbrugspladsernes skoletjeneste.

Grejbank

Grejbanken under Randers Ungdomsskole har udarbejdet aktiviteter, som kan benyttes af alle institutioner, skoler, og foreninger.

Det er samarbejdsøvelser, individuelle øvelser, gruppeøvelser, inde-aktiviteter og ude-aktiviteter og alle kan hentes på Ungdomsskolens hjemmeside og frit kopieres. Læringskort: http://grejbanken.randers.dk/laeringskort-ungdomsskolen/ 

Grejbanken er et tilbud til institutioner, skoler og foreninger der vil lave aktiviteter i naturen. I Grejbanken kan man få hjælp til gode ideer og til det materiale, der skal bruges. Har også instruktører som kan tilkøbes, hvis det ønskes.

Materiale til øvelserne kan lejes i vores Grejbank. http://grejbanken.randers.dk/

Kultur på tur

Kultur på tur er et samarbejdsprojekt mellem børnehavebørn/folkeskoleelever og en professionel kunstner. Projektet er et forprojekt til Spektakel Festival i 2017 og involverer Kunstmuseet, Kammerorkesteret, ReMida, Musikskolen, Biblioteket, Værket/Turbinen og Egnsteatret, som sammen skoler og institutioner arrangerer ”Kultur på tur”. Børnene møder musik, litteratur, billedkunst, design og drama i kreative rammer. Med ’Kultur på tur” får klasserne mulighed for at videreudvikle disse kreative kompetencer sammen med en professionel kunstner. Børnene er superspecialister i at være børn og med afsæt i deres tanker, historier og fantastiske fantasiverden, går den professionelle kunst i dialog med børnenes naturlige evne for at lege og improvisere. Alle de forskelle kunstarter, og det som børnene har været med til at producere, præsenteres på festivalen.

 Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk