Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Aktiviteter

Aktiviteter


Strategi – med fokus på summen af de ting, vi allerede gør eller kan gøre

Hensigten med strategien er ikke at skabe en ny politik, der introducerer nye opgaver til skoler og institutioner. Målet med strategien er at skabe effekt og synergi i de muligheder vi allerede har med afsæt i vores vedtagne politikker og planer. Strategien skal bygge bro mellem ord og handling og vise, at vejen til bæredygtighed ofte allerede er anlagt. Der mangler blot ”vejskilte, og GPS”.

Dynamisk strategi

Det er vigtigt, at strategien ikke læses som et statisk dokument. Der skal være mulighed for at lægge på og tage fra. Nye eksempler og gode idéer er meget velkomne. Der vil komme nye politikker, læreplaner, metoder, projekter og initiativer som vil supplere strategien og sikre at aktualiteten fastholdes. Under fanebladet ”netværk” kan strategien suppleres med nye ting.

Synlighed i det vi gør

Vi stiller skarpt på de ting, vi kan gøre eller allerede gør. Synligheden skaber fokus på opgaverne og sikrer kontinuitet, sammenhænge og kvalitet i vores indsatser. Strategien er forvaltningens bud på hvordan.

Vores strategi tager derfor afsæt i at strukturere, koordinere og skabe helhed i de mange initiativer, tilbud, oplevelser, læringsforløb mm, der allerede fragmentarisk eksisterer for målgruppen 0-20 år. Strategien skal sikre forståelse, fokus, fremdrift og sammenhænge for opgaven, og der skabes synlighed om, hvorfor og hvordan det kan gøres.

Gå på opdagelse i nogle af de ting der sker i dagtilbuddet, grundskolen og ungdomsuddannelserne, som vi præsenterer her, og se de fantastiske tilbud som de eksterne læringsmiljøer også byder ind med.Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk