Home / Uddannelse i bæredygtig udvikling / Velkommen

Uddannelse i bæredygtig udvikling

Velkommen til strategien


Delmål 4.7

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Synlighed i det vi gør

Vi har lavet dette site til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge i Randers Kommune, fordi vi gerne vil samle alle de aktiviteter, projekter og besøgssteder der tager fat på emnet bæredygtig udvikling ét sted. Ved at præsentere de aktiviteter vi allerede har og tilbud til besøgssteder for børn og unge, vil vi inspirere flere til at være med. Enten ved at besøge et af de mange besøgssteder eller ved at tage fat på emnet Bæredygtig Udvikling - Uddannelse i livskundskab i eget projekt.

Strategien er et inspirationskatalog

Der sker allerede utroligt meget. Mange spændende aktiviteter og projekter og en række besøgssteder tager fat på opgaven. Ved at samle det hele i denne strategi stiller vi skarpt på begrebet bæredygtig udvikling i forskellige forklædninger.

Strategien giver et bud på hvordan børneinstitutioner, dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og de mange besøgssteder i Randers Kommune bidrager til at imødegå fremtidens lokale udfordringer med at sikre en bæredygtig udvikling. Mange er allerede i gang, men flere kan være med.

Gå på opdagelse i strategien. Se hvad andre gør og bliv inspireret til at deltage.

Hvordan finder jeg rundt?

Det er ikke svært at finde rundt i strategien. Øverst er der nogle faneblade, som du kan folde ud. Fanebladet ”Grundlag” kan du klikke på og blive orienteret om, hvorfor Randers Kommune arbejder med bæredygtig udvikling og på hvilke grundlag opgaven hviler. Måske overraskes du af hvor bredt begrebet bæredygtig udvikling defineres, og hvor mange politiske mål der beskriver opgaven og forpligter.

Fanebladene ”Aktiviteter” og ”Besøgssteder” præsenterer og samler en lang række af alle de gode eksempler vi har fra dagtilbuddet, grundskolen, ungdomsuddannelserne og de eksterne læringsmiljøer (besøgssteder). Her kan du blive inspireret af det andre gør og måske gøre noget tilsvarende, der hvor du er.

Der er masser af spændende tilbud til hele målgruppen 0 til 20 år i de eksterne læringsmiljøer som besøgsstederne er. Gå på opdagelse i de spændende tilbud vores besøgssteder tilbyder – her står oplevelser og læring i kø for at blive formidlet til videre inspiration. Her kan du opleve gode introducerende videoer til hvert besøgssted.

Fanebladet ”Inspiration” giver dig mulighed for at få kontakt med omverdenen og vide mere om, hvad der foregår andre steder.

God fornøjelse.

Uddannelse i livskundskab

FN har defineret en fælles opgave for alle verdens nationer: Gør bæredygtig udvikling til drivkraften i jeres samfund ved at oplyse, uddanne og inddrage jeres befolkninger i opgaven.

Uddannelse for fremme af bæredygtig udvikling (UBU) defineres bredt med mulighed for nationale forskelle. Men UBU indikerer, at læringsmiljøer og uddannelser skal give kompetencer og færdigheder, så der kan træffes beslutninger på baggrund af viden og overvejelser om:

• Forholdet mellem bevarelse og forandring

• Forholdet mellem ”på kort sigt” og ”på langt sigt” (mig selv lige nu og mine børn/børnebørn)

• Forholdet mellem lokale interesser og globale hensyn

• Forholdet mellem rettigheder og pligter

Med en befolkning i verden der forventes fordoblet i løbet af de kommende 100 år, er der på alle måder pres på jordens ressourcer. På globalt niveau kan udfordringen med at sikre de kommende generationers helt basale behov derfor være ganske uoverskuelige. Men selvom opgaven er svær, har vi alle en rolle at spille med hensyn til at forstå og tage ansvar for at tage udfordringerne op.

Randers Kommune · Laksetorvet
8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15
randers.kommune@randers.dk